ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• สุสานจักรพรรดิ นครเว้
สุสานจักรพรรดิ
สุสานจักรพรรดิ
สุสานจักรพรรดิ
สุสานจักรพรรดิ

• สุสานราชวงศ์เหวียน
ราชวงศ์เหวียนต่างจากราวงศ์อื่นตรงที่ไม่ฝังสมาชิกในราชวงศ์ไว้ในหมู่บ้านคือ ยาเหมียวในมณฑลแถ่งห์ฮวา แต่กลับฝังไว้ในสุสานจักรพรรดิที่กระจายอยู่บนเนินเขาทังสองฝั่งแม่น้ำหอม ทางตะวันตกและใต้ของเว้ แม้ราชวงศ์เหวียนจะมีกษัตริย์ถึง 13 พระองศ์ แต่ก็มีเพียง  7 พระองค์เท่านั้นที่ครองราชย์อยู่จนสวรรคตและฝั่งไว้ในเนินเขาดังกล่าว คือพระเจ้ายาลอง , มินห์หม่าง , เถี่ยวตรี , ตื่อดึ๊ก , เกียนฟุก ,  ตื่อดึ๊ก , เกี่ยนฟุก , ดงแคงห์ และไคดิ่งห์
สถานที่ตั้งของสุสานราชวงศ์เหวียน กระจายกันอยู่เป็นบริเวณกว้าง สุสานแต่ละแห่งจะมีสนามใหญ่ปู ด้วยอิฐ ภายในสุสานบรรจุรูปสลักหินรูปช้าง ม้าศึก ทหาร กับขุนนางทั้งบุ๋นและบู๊ ที่หน้าสนามคือคือหอบรรจุแผ่นหินอ่อนและแผ่นศิลาจารึกพระราชประวัติของจักรพรรดิที่สวรรคตแล้วโดยพระราชดอรของพระองค์เอง (ยกเว้นพระเจ้าตือดึ๊กเพียงพระองค์เดียวที่จารึกด้วยพระองค์เอง) ใกล้กันจะเป็นวัด ซึ่งเป็นที่บวงสรวงบูชาจักรพรรดิและราชินีผู้สวรรคตมีการนำราชสมบัติมาจัดแสดงไว้ด้วย ราชินีหม้ายจะคอยจุดธูปและไม้กฤษณาหน้าแท่นบูชาเพื่อให้ลุกไหม้อยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะสวรรคตตามไป มีบ้านให้นางสนม มหาดเล็ก ซึ่งเฝ้ารักษาสุสานกันอยู่ พระศพของกษัตริย์จะตั้งไว้ในที่มิดชิด ล้อมรอบด้วยกำแพงสูง หลังประตูสำริดที่ปิดแน่นหนา

• สุสานจักรพรรดิ์มินห์มาง (Tomb of Minh Mang)
ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำตาตรัคและหูตรัค ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำหอมมาบรรจบกัน บริเวณหมู่บ้านบานเวียด การก่อสร้างสุสานแห่งนี้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1840 หรือ 1 ปี ก่อนสิ้นพระชนม์ และสำเร็จลงโดยพระเจ้าเถี่ยวตรี รัชทายาทของพระองค์ในปี ค.ศ. 1843 พระเจ้ามิงห์หม่างเป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ของพระเจ้ายาลอง และเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 ในราชวงศ์เหวียน พระองค์ทรงสร้างนครจักรพรรดิและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากการที่ทรงปฏิรูป ขนบธรรมเนียมประเพณีและเกษตรกรรม พระองค์ทรงยึดมั่นในแบบแผนการบริหาร การปกครองตามแบบจีน โดยการให้หัวเมืองต่างๆ มาขึ้นตรงต่อราชสำนัก รวมทั้งนโยบายต่อต้านฝรั่งเศสและปราบปรามพวกนอกศาสนาอย่างรุนแรง ซึ่งนโยบายนี้เองที่ทำให้เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา    สุสานแห่งนี้ผสมผสานความงามของธรรมชาติเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่และรูปสลักหินซึ่งสลักได้วิจิตรงดงามโดยบรรดาช่างฝีมือนิรนาม
จุดแรกของการเยี่ยมชม คือ บริเวณลานกว้างที่มีรูปสลักหินของเหล่าบรรดาช้าง ม้า ทหาร และขุนนาง ที่ตั้งเรียงรายอยู่ สองฟากฝั่งผลงานชิ้นยอดของช่างฝีมือนิรนามหลายคน ถัดเข้ามาเป็นศิลาจารึกที่ตั้งแท่นบูชาดวงพระวิญญาณ และพระตำหนักด้านในที่แวดล้อมไปด้วยบึงน้ำและสวนอันร่มรื่น ซึ่งจากพระตำหนักนี้เอง สามารถมองเห็นหลุมฝังพระศพเป็นเนินดินวงกลมขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยรั้วสูง แต่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าตำแหน่งของที่ฝังพระศพที่แน่นอนนั้นอยู่ตรงไหน เพราะไม่อนุญาตให้ผู้ใด นอกจากผู้ที่ทำการฝังพระศพเข้าไปและผู้ที่ทำการฝังพระศพนั้นจะต้องฆ่าตัวตาย ตามพระองค์ด้วยเพื่อเป็นข้าราชบริพารรับใช้พระองค์ในภพหน้า

• สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ (Tomb of Kinh Dinh)
เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับ สถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศ ฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี แล้วเสร็จในปี 1931 พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าที่จะพาคุณขึ้นไป สู่ลานชั้นหนึ่ง จากนั้นมีบันไดต่อไปยังลานชั้นสองที่เรียงรายด้วยรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทั้งบู๊และบุ๋น ใจกลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ส่วนด้านบนสุดเป็นพระราชวังเทียนดิงห์ภายใน มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพ “มังกรในม่านเมฆ” ขนาดใหญ่ที่ศิลปินวาดโดยใช้การเขียนภาพด้วยเท้า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง
ห้องมุขสีเขียวหยกนำไปสู่ทางซ้ายและขวา ภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันที่ตกแต่งด้วยการฝังกระจก สีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว์ ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1922 ตั้งอยู่บนยกพื้นด้านบนของสุสาน

• สุสานจักรพรรดิเถี่ยวตรี
สร้างอยู่ใกล้กับสุสานของพระเจ้าตือดึ๊ก พระเจ้าเถี่ยวตรี เป็นพระโอรสของพระเจ้ามินห์หม่าง ทรงเป็นจักรพรรดิเหวียนองค์ที่ 3 ครองราชย์ตั้งแต่ปี 1841-1847 สุสานนี้สร้างในปี 1947-1948 ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับสุสานของพระบิดา แต่เล็กกว่าตรงข้ามกับสุสานของพระเถี่ยวตรี กับพระเจ้าตือดึ๊ก บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหอม คือวัดที่รุ้จักกันในชื่อ โฮนเจน กับชื่อ หง็อกตรันเดียน เป็นที่บูชาเจ้าแม่โพนคร ผู้ปกปักษ์รักษาอาณาจักรจามปา เจ้าแม่องค์นี้ในอดีตได้รับควมเคารพบูชาอย่างยิ่งจากชาวจามแต่ปัจจุบันได้รับความนับถือน้อยลงจากชาวเวียดนามที่เข้ามาครอบครองพื้นที่ซึ่งเคยเป็นอาณาจักรจามปานี้ ทุกปีจะมีงานเทศกาลในวันที่ 15 เดือน 7 จันทรคติ โดยผู้ที่ศรัทธาจะพากันแห่ขบวนเป็นแถวยาว จุดธูปบูชา และมีดนตรีประกอบตามธรรมเนียม

• สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก(Tomb of Tu Duc)
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเว้ สุสานของพระเจ้าตือดึ๊ก แม้จะมีตัวอาคารไม่มากนัก แต่ก็มีความสวยงามลงตัวของสถานที่ ซึ่งตามบันทึกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงออกแบบเองเกือบทั้งสิ้น สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1864 ใช้เวลา 3 ปี จึงแล้วเสร็จ ดูคล้ายกับพระราชวังหลวงจำลองขนาดเล็ก มีความงดงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอย่างดี การก่อสร้างใช้แรงงานคนถึง 3,000 คน พระเจ้าตือดึ๊กเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีและเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียนที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี
จุดเด่นน่าชมของสุสานแห่งนี้ คือ ตำหนัก 2 แห่ง ภายใต้อาคารไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตำหนัก ลูเคียมรายล้อมด้วยดอกบัวที่บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมไปทั่ว พระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตำหนักแห่งนี้นิพนธ์บทกวี และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลา แต่ตำหนักที่กล่าวขวัญกันมากกว่าคือตำหนักซุงเคียม ซึ่งมีอายุตั้งแต่ปี 1865 บันไดตำหนักทอดตัวไปสู่สุสานเลืองเคียม ซึ่งเก็บรักษาเครื่องเรือน แจกันและหีบเครื่องประดับ เลยออกไปนำไปสู่สุสาน มีหินสลักรูปช้าง ม้าและขุนนาง  ถัดมาที่ส่วนกลางของสุสานมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ ที่กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นในรัชสมัย และอาคารทรงโรงขนาดใหญ่ ที่ใช้เป็นโรงละครสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ส่วนตัวสุสานของพระองค์นั้นอยู่ด้านในสุด รายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของทิวสน ต้นไม้ที่แสดงถึงความเป็นอมตะ เพราะมีต้นไม้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่มีใบเขียวตลอดปี ชาวเวียดนามจึงนำไปเปรียบเทียบกับความเป็นอมตะขององค์จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ส่วนสุสานของเกียนฝู พระโอรสบุญธรรม รวมทั้งสุสานของพระราชินีเลเทียนอัน ตั้งอยู่ข้างๆทะเลสาบ

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เว้
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เว้
สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ เว้
สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ เว้
สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ เว้
สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ เว้
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เว้
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เว้

อุโมงค์หวิงห์ม็อก (Vinh Moc Tunnel)
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเว้มาทางทิศเหนือราว 65 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีเพื่อหลบภัย จากการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ในส่วนอื่นๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คน ที่ยังอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์คนรูแห่งนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี นับจากปี พ.ศ. 2509-2514 ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตร นี้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีทางเข้าออกทั้งหมด 13 ทาง แต่ละชั้นจะมีการสร้างเป็นห้องต่างๆ ทางซ้ายและขวา โดยชั้นแรกมีจุดเด่นน่าชมอยู่ที่ห้องที่ใช้คลอดเด็กทารกถึง 17 คน และชั้นที่สองเป็นส่วนที่ใช้ในการประชุมในสมัยสงคราม จากนั้นจะมีทางเดินลงสู่ชั้นที่ 3 ของอุโมงค์ ซึ่งค่อนข้างชันควรใช้ความระมัดระวัง อุโมงค์หวิงห์ม็อกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี เพียงแต่ในฤดูฝนอาจจะมีความยากลำบากในการเดินทางสักหน่อย และควรนำไฟฉายติดตัวมาด้วยเพราะทางเดินภายในอุโมงค์ค่อนข้างมืด

เขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone)
เขตปลอดทหาร DMZ เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่กรุงเจนีวาในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศส ชายแดนนี้อยู่ตรงกับเส้นขนานที่ 17 พอดี ซึ่งมีแม่น้ำเบนไห่เป็นเส้นแบ่งเขตเวียตนามเหนือและเวียตนามใต้ออกจากกัน และมีสะพานเหล็กเหียนเลืองที่ทอดตัวยาวใช้เป็นตัวเชื่อม ตอนแรกเขตปลอดทหารนี้ ฝรั่งเศษตั้งใจจะแบ่งเวียตนามออกเป็นสองประเทศชั่วคราวจนกว่าจะจัดการเลือก ตั้งใหม่ในอีก 2 ปีข้างหน้า แต่การเลือกตั้งกลับไม่เคยมีขึ้น และเวียดนามก็ยังถูกแบ่งตามเส้นนี้จนกระทั่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวม กันอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2519

อุโมงค์หวิงห์ม็อก เว้ เวียดนาม
อุโมงค์หวิงห์ม็อก เว้ เวียดนาม
อุโมงค์หวิงห์ม็อก เว้ เวียดนาม
อุโมงค์หวิงห์ม็อก เว้ เวียดนาม
อุโมงค์หวิงห์ม็อก เว้ เวียดนาม
อุโมงค์หวิงห์ม็อก เว้ เวียดนาม
 
เวียดนาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม
• ซาปา เมืองตากอากาศแห่งขุนเขา
• ทุ่งนาขั้นบันได ซาปา
• หมู่บ้านต่าฟาน
• เวียดนามภาคเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์
• หมู่บ้านต่าฟีน
• สวนพฤษศาสตร์ซาปา
• น้ำตกซิลเวอร์
• พระราชวังชนเผ่า เมืองบัคฮา
• ไทดำ เดียนเบียนฟู
• ดาลัด ปารีสตะวันออก
• ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
• พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
• พระราชวังทังลอง
• หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
• เวียดนามภาคกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
• พิพิธภัณฑ์จาม
• เวียดนามภาคใต้ โฮจิมินห์ซิตี้
• ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
• โบสถ์นอร์ทเธอดาม
• อุโมงค์หวิงห์ม็อก
• บานาน่า ฮิลล์
• ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์
• พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดบินถั่น
• สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com