ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• ถ้ำฟองญา มรดกโลกประเทศเวียดนาม
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา

• อุทยานฟองญา แกะบ่าง
อุทยานแห่งชาติฟองญา – แกะบ่าง (Phong Nha - Ke Bang) อยู่ห่างจากนครโด่งเหย (Dong Hoi) ไปทางทิศเหนือราว 50 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 เฮกตาร์ (Ha) อยู่ในเขตจังหวัดกว่างบิ่นห์ (Quang Bình) ซึ่งเป็นจังหวัดอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางเวียดนาม โดยหางจากกรุงฮานอยทางทิศเหนือประมาณ 488 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติฟองยา – แกะบ่าง  มีพื้นที่ทั้งที่อยู่ในประเทศเวียดนาม และส่วนที่อยู่ในประเทศลาวอีกด้วย   โดยรวมแล้ว จะมีเนื้อที่กว้างถึง 400,000 เฮกตาร์    อุทยานแห่งชาติฟองยา – แกะบ่างเป็นเขตป่าและภูเขาหินปูนที่มีอายุประมาณ  400  ล้านกว่าปี ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของทวีปเอเชีย 90% พื้นที่ของป่าไม้ในอุทยาน ฯ คือป่าธรรมชาติ และเนื่องจากเป็นเขตของภูเขาหินปูนนี้เองจึงได้ทำให้มีมากอุโมงค์และถ้ำที่สวยงามไปตามแนวของภูเขา จากการสำรวจของระหว่างสมาคมภูมิประเทศแห่งสหราชอาณาจักรกับภาควิชาภูมิประเทศและธรณีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เวียดนาม (มหาวิทยาลัย กรุงฮานอย) ปรากฎว่า ในบริเวณภูเขาเนินหินปูนแกะบ่างนั้นมีทั้งถ้ำลอดของแม่น้ำชอน (Song Son) โดยมีความยาวถึง 13,969 เมตรและมีทั้งโถงต่าง ๆ  ที่มีความสูงเฉลี่ยจากพื้นจรดเพดานถ้ำ 10 – 14  เมตร มากกว่า10 แห่งอีกด้วย เฉพาะส่วนถ้ำฟองยาที่ซึ่งขณะนี้สามารถสำรวจได้นั้นก็มีความยาว  ราว 7,700 เมตร และมีการประมาณว่าความยาวของถ้ำที่มีทั้งหมดในอุทยาน ฯ แห่งนี้รวมแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 44  กิโลเมตร
ฟองยา เป็นถ้ำที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นที่สุด 7  “ที่สุด”ทั้งนี้ ได้แก่ ถ้ำอยู่ในน้ำยาวที่สุด มีปากถ้ำกว้างและสูงที่สุด มีเนินทรายและหินใต้น้ำสวยที่สุด มีทะเลสาบน้ำจืดในถ้ำสวยที่สุด  มีหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆ สวยงามพิศดารสุดจะพรรณา มีลำน้ำลอดภูเขายาวที่สุด (13,969 เมตร) และถ้ำที่มีทั้งแห้ง ทั้งกว้างและสวยที่สุด

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO ให้ขึ้นทะเบียน  อุทยานแห่งชาติฟองยา – แกะบ่าง เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ 2546 การเที่ยวชมอุทยานฟองยา – แกะบ่าง จะเป็นการนั่งเรือไปเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากเที่ยวชมวิวทิวทัศน์แล้วยังสามารถสัมผัสกับชีวิต กับวัฒนธรรมของชาวเขา– ราษฎรชาวเวียดนาม ซึ่งจะมีทั้งเผ่าแซจ (Ng­uoi Sach) เผ่าไหม่ (Nguoi Mày) เผ่าหรุก (Ng­uoi R?c) เผ่าอาแรม (Nguoi A Rem)และเผ่ามะเหลี่ยง (Ng­uoi Ma Lieng) อีกด้วย  ทั้งนี้  เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 บาดหลวงชาวฝรั่งเศส นาย Cadiereได้ทำการสำรวจถ้ำ ฯ เป็นครั้งแรกและก็ได้พบเจอเอกสารที่ชาวจามได้แกะสลักเป็นภาษาจามไว้ในถ้ำที่ และเขาได้กล่าวด้วยว่า “ถ้ำสวยที่สุดในอินโดจีน”

ถ้ำฟองญา

ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา
ถ้ำฟองญา

ไตเวียน เป็นชื่อเรียกเขตกลุ่ม 5 จังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตอนล่างภาคกลางเวียดนามโดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมด ราว 56,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาหลายเผ่าด้วยกัน โดยมีราษฎรทั้งหมดประมาณ 4 ล้านกว่าคน
ในความหมายของภาษาเวียดนามนั้น คำว่า “ไต (Tay)” คือ ทิศตะวันตกและ “เวียน    (Nguyen)”คือเขตพื้นราบสูงอยู่ทางตอนล่างของภาคกลางเวียดนาม  ซึ่งเมื่อรวมคำสองคำนี้แล้วจะเป็นคำ “ไตเวียน” คือเป็นเขตพื้นราบสูงอยู่ทางทิศตะวันตกของตอนลางภาคกลางเวียดนามนั้นเอง
ประชาคมชาวเขาที่อยู่ในเขตไตเวียนนิยมการใช้ฆ้องเป็นชุดๆโดยนำมาบรรเลงในงานเทศกาลต่าง ๆ อาทิ งานทำบุญกุศล งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานส่งทหารหาญออกศึก เป็นต้นแม้กระทั่งการเชิดชู เทิดทูนผู้หลักผู้ใหญ่ ฯลฯ  ต่างก็จัดให้มีการแสดงศิลปะการบรรเลงฆ้องกันทั้งหมู่บ้านอีกด้วย อาจถือได้ว่า ชีวิตของชาวไตเวียนทั้งในอดิตกาลมาปัจจุบันนี้ ไม่อาจขาดฆ้องไปได้เลย
ทั้งนี้ การใช้ฆ้องในแต่ละเผ่าชนในเขตไตเวียนไม่เหมือนกันไปทุกกรณี อย่างเช่น ในหมู่ชาวยาราย ชาวเอเดกะปาห์ 6  ชาวบานา ชาวเซอดัง ชาว เก่อฮอ ฯ นั้นจะให้เฉพาะผู้ชายได้ใช้ฆ้องเท่านั้น  ส่วนชาวหม่า ชาวเมอโนง ฯ ให้ทั้งชายและหญิงสามารถใช้ฆ้องได้เท่าเทียมกัน   แต่ก็มีบ้างในบางเผ่าชนจะให้เฉพาะผู้หญิงมีสิทธิใช้ฆ้องฝ่ายเดียว อย่างเช่นชาวเอเดบีห์
ศิลปะวัฒนธรรมของฆ้องที่ไตเวียนได้ทำให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2545 ที่ผ่านมา

ถ้ำฟองญา

เวียดนาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม
• ซาปา เมืองตากอากาศแห่งขุนเขา
• ทุ่งนาขั้นบันได ซาปา
• หมู่บ้านต่าฟาน
• เวียดนามภาคเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์
• หมู่บ้านต่าฟีน
• สวนพฤษศาสตร์ซาปา
• น้ำตกซิลเวอร์
• พระราชวังชนเผ่า เมืองบัคฮา
• ไทดำ เดียนเบียนฟู
• ดาลัด ปารีสตะวันออก
• ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
• พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
• พระราชวังทังลอง
• หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
• เวียดนามภาคกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
• พิพิธภัณฑ์จาม
• เวียดนามภาคใต้ โฮจิมินห์ซิตี้
• ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
• โบสถ์นอร์ทเธอดาม
• อุโมงค์หวิงห์ม็อก
• บานาน่า ฮิลล์
• ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์
• พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดบินถั่น
• สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com