ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• น้ำตกดาตันลา (Datanla) เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม

น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
• น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall)
• น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนและมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างกันทำให้ที่นี่มีนักท่องเที่ยวในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญการเข้าถึงทำได้ง่ายเนื่องจากอยู่ริมถนนที่จะเข้าสู่ดาลัด การจอดรถก็สะดวก เราสามารถนั่งรถราง(Roller Coaster)ลงไปชมตัวน้ำตก นั่งกันคันละสองคน(จะนั่งคนเดียวก็ได้)ทางเดินลงสู่ตัวน้ำตกเป็นบันไดคอนกรีตที่ทำไว้อย่างดีทอดตัวใต้เงาไม้ใหญ่ทำให้การเดินลงสู่น้ำตกเป็นไปอย่างสบาย หลังจากชมน้ำตกกันจนอิ่มใจหากท้องหิว บริเวณลานจอดรถก็มีอาหารไว้คอยบริการ
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
กระเช้า เที่ยวดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกดาตันลา (Datanla) ดาลัด
น้ำตกเปรน (PRENN) ดาลัด เวียดนาม
น้ำตกเปรน (PRENN) ดาลัด เวียดนาม
น้ำตกเปรน (PRENN) ดาลัด เวียดนาม
น้ำตกเปรน (PRENN) ดาลัด เวียดนาม
 
เวียดนาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม
• ซาปา เมืองตากอากาศแห่งขุนเขา
• ทุ่งนาขั้นบันได ซาปา
• หมู่บ้านต่าฟาน
• เวียดนามภาคเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์
• หมู่บ้านต่าฟีน
• สวนพฤษศาสตร์ซาปา
• น้ำตกซิลเวอร์
• พระราชวังชนเผ่า เมืองบัคฮา
• ไทดำ เดียนเบียนฟู
• ดาลัด ปารีสตะวันออก
• ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
• พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
• พระราชวังทังลอง
• หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
• เวียดนามภาคกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
• พิพิธภัณฑ์จาม
• เวียดนามภาคใต้ โฮจิมินห์ซิตี้
• ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
• โบสถ์นอร์ทเธอดาม
• อุโมงค์หวิงห์ม็อก
• บานาน่า ฮิลล์
• ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์
• พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดบินถั่น
• สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• VNN-501 ฮานอย ซาปา (รถไฟ) ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ภูเขาฮามลอง (5 วัน 4 คืน FD)
• VNN-502 ฮานอย ซาปา (รถไฟ) ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ภูเขาฮามลอง (5 วัน 4 คืน TG)
• VNN-504 ฮานอย ซาปา (รถยนต์) ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ภูเขาฮามลอง (5 วัน 4 คืน FD)
• VNN-505 ฮานอย ซาปา (รถยนต์) ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ภูเขาฮามลอง (5 วัน 4 คืน TG)
• VNN-506 ฮานอย ฮาลองเบย์ ดาลัด สวนดอกไม้ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม พระราชวังฤดูร้อน โฮจิมินห์ซิตี้ (5 วัน 4 คืน FD)
• VNN-507 ฮานอย ฮาลองเบย์ ดาลัด สวนดอกไม้ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม พระราชวังฤดูร้อน โฮจิมินห์ซิตี้ (5 วัน 4 คืน TG)
• VNN-601 ฮานอย ซาปา (รถไฟ) ดาลัด สวนดอกไม้ สุสานโฮจิมินห์ หุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังฤดูร้อน โฮจิมินห์ซิตี้ (6 วัน 5 คืน FD)
• VNN-602 ฮานอย ซาปา (รถไฟ) ดาลัด สวนดอกไม้ สุสานโฮจิมินห์ หุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังฤดูร้อน โฮจิมินห์ซิตี้ (6 วัน 5 คืน TG)
• VNN-604 ฮานอย ซาปา (รถยนต์) ดาลัด สวนดอกไม้ สุสานโฮจิมินห์ หุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังฤดูร้อน โฮจิมินห์ซิตี้ (6 วัน 5 คืน FD)
• VNN-605 ฮานอย ซาปา (รถยนต์) ดาลัด สวนดอกไม้ สุสานโฮจิมินห์ หุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังฤดูร้อน โฮจิมินห์ซิตี้ (6 วัน 5 คืน TG)
• VNN-701 เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี (7 วัน 6 คืน FD)
• VNN-702 เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี (7 วัน 6 คืน TG)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
• VNS-301 เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี หวุงเต่า ตลาดเบนถัน (3 วัน 2 คืน FD)
• VNS-302 เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี หวุงเต่า ตลาดเบนถัน (3 วัน 2 คืน TG)
• VNS-401 เวียดนาม ดาลัด ปารีสตะวันออก ทะเลทรายสีแดง สวนดอกไม้ พระราชวังฤดูร้อน อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน (4 วัน 3 คืน FD)
• VNS-402 เวียดนาม ดาลัด ปารีสตะวันออก ทะเลทรายสีแดง สวนดอกไม้ พระราชวังฤดูร้อน อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน (4 วัน 3 คืน TG)
• VNS-501 เวียดนาม ดาลัด ปารีสตะวันออก ทะเลทรายสีแดง สวนดอกไม้ พระราชวังฤดูร้อน อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน (5 วัน 4 คืน FD)
• VNS-502 เวียดนาม ดาลัด ปารีสตะวันออก ทะเลทรายสีแดง สวนดอกไม้ พระราชวังฤดูร้อน อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน (5 วัน 4 คืน TG)
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com