ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• ฮานอย : เมืองหลวงแห่งประเทศเวียดนาม
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
พระราชวังทังลอง ฮานอย ประเทศเวียดนาม
พระราชวังทังลอง ฮานอย ประเทศเวียดนาม

• ฮานอย (Hanoi)
• ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีอายุครบ1000 ปี เมื่อปี 2010 มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน นับเป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่มีความสวยงามมากเมืองหนึ่งในแถบภูมิภาคอินโดจีน ฮานอยตั้งอยู่ใจกลางสันดอนลุ่มแม่น้ำแดงในภาคเหนือของเวียดนาม มีทะเลน้อยใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจิม เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมีทะเลสาบใจกลางกรุงที่มีชื่อเสียงของฮานอยคือโฮฮว่านเกี๋ยม หรือทะเลสาบคืนดาบ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งกำเนิดตำนานอันเลื่องชื่อ ที่กล่าวถึงเต่าสีทองที่ผุดขึ้นมาจากใต้ผืนน้ำของทะเลสาบ เพื่อถวายดาบวิเศษแด่พระราชาเวียดนาม นับเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
• ฮานอย เขียนด้วยคำในภาษาเวียดนามสองคำคือ ฮานอย ฮา แปลว่า แม่น้ำ ซึ่งหมายถึง แม่น้ำซงโห่ง หรือแม่น้ำแดง ส่วน นอย แปลว่า ข้างใน รวมกันแปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ ฮานอยมีมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโกคือ อ่าวฮาลอง ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศเหนือประมาณ 160 กิโลเมตร

• ประวัติศาสตร์ฮานอย
• ในศตวรรษที่ 3 หลังสงครามนองเลือดกับผู้รุกรานชาวจีน ซึ่งกินเวลานับสิบปี พระเจ้าทุกฟานซึ่งสืบเชื้อสายจากเจ้าชายเวียด 100 องค์ (เขตแคว้น 100 แคว้นตั้งอยู่บริเวณจีนตอนใต้ทั้งหมด) ทรงก่อตั้งอาณาจักรเอาหลาก ทรงตั้งเมืองหลวงเกจู ซึ่งเป็นที่ตั้งของป้อมเวียนโก่ลวา (สังข์โบราณ) ภายหลังได้รับอิสรภาพแล้ว ราชวงศ์โงดิงห์ และเล ซึ่งขึ้นครองราชย์กลางศตวรรษที่ 10 ถึงต้นศตวรรษที่ 11 ได้ทรงตั้งเมืองหลวงที่ฮวาลือ ห่างจากตอนใต้ของฮานอยราว 100 กิโลเมตร เรื่อยมาจนกระทั่งพระเจ้าหลีไทโตเสด็จมาถึงไดลา เมืองโบราณริมแม่น้ำซงโห่ง ในต้นศตวรรษที่ 11
• ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลีไทโตทรงเห็นมังกรยักษ์สีทองโผขึ้นจากทะเลสาบแล้วเหินขึ้นสู่ฟ้าบริเวณนั้น จึงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงจากฮวาลือ มายังไตลา แล้วพระราชทานนามใหม่ให้ว่า ทังลอง หรือ มังกรเหิน แต่เนื่องจากที่นี่มีพื้นที่ราบต่ำไม่เหมาะแก่การป้องกันตนเอง จึงโปรดให้สร้างเขื่อนและเนินเขาเทียมขึ้นมา ปัจจุบันยังพอหลงเหลือร่องรอยให้เห็น
• บริเวณระหว่างทะเลสาบตะวันตกกับป้อมปราการเป็นศูนย์กลางการบริหาร เป็นที่อยู่ของพวกขุนนางจีน ข้าราชการ ทหารและประชาชนทั่วไป ใจกลางเป็นเขตพระราชฐาน เบื้องหลังกำแพงสูงเป็นเขตต้องห้าม เป็นเขตของกษัตริย์กับองค์ราชินี และพวกนางสนมกำนัลโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1010 ศูนย์กลางของนครหลวงนี้ประกอบไปด้วยพระราชวังแปดแห่งกับพระตำหนักอีกสามแห่ง พระราชวังใหม่ทั้งแปดแห่งนั้นสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1029 และมีการต่อเติมอีกในปี 1203 วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว และเจดีย์เตริ่นกว็อก สร้างขึ้นในสมัยนี้เช่นกัน ในปี ค.ศ. 1400 มีการโยกย้ายเมืองหลวงไปที่แถ่งห์ฮวา โดยผู้สำเร็จราชการโฮกุ๋ยหลี ผู้ชิงบัลลังก์จากราชวงศ์ตรัน แล้วขนานนามเมืองหลวงใหม่นี้ว่า เต่ยกิงห์ (เมืองหลวงแห่งภาคตะวันตก) เมืองนี้อยู่มาจนกระทั่งราชวงศ์เลตั้งฮานอยขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี 1428
• ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา มีการก่อสร้างอาคารใหม่น้อยมากในฮานอย พระเจ้ายาลองทรงให้สร้างป้อมปราการแบบฝรั่งเศส แต่นักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสได้รื้อทำลายทั้งกำแพงและประตูป้อม ที่เหลืออยู่ทุกวันนี้จึงมีเพียงหอคอยธง นครหลวงถูกทำลายถึงสองครั้งในเวลาไม่ถึง 50 ปี ครั้งแรกในปี 1766 เมื่อพระเจ้าเลเจียวโทงทรงให้รื้อพระราชวังตริงห์ และครั้งที่ 2 ในปี 1820 เมื่อพระเจ้ามินห์หม่างทรงกริ้วที่ฮ่องเต้จีนทรงยอมรับทังลองเป็นเมืองหลวง มิใช่เว้ ในปี 1848 พระเจ้าตือดึ๊กมีพระบัญชาให้ทำลายพระราชวังที่เหลืออยู่และนำเอาทรัพย์สินมีค่าไปไว้ที่เว้ อันเป็นเมืองหลวงของราชวง์เหวียนในศตวรรษที่ 19
• ต้นศตวรรษที่ 17 ชาวดัตช์ โปรตุเกสและฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขาย โดยมีกลุ่มหมอสอนศาสนาติดมาด้วย การหลั่งไหลเข้ามาของชนต่างชาติและแนวความคิดจากยุโรปยังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายขึ้นในทังลอง อิทธิพลฝรั่งเศสมีส่วนให้เวียดนามเปลี่ยนทิศทางไป เมื่อฮานอยตกเป็นของฝรั่งเศสในปี 1882 จนเมื่ออเล็กซองเดร เดอ โรดส์ (Alexandre de Rhodes) พัฒนาอักษรเวียดนามแบบโรมันสำเร็จ เตยกิง จึงกลายมาเป็นตังเกี๋ย (Tokin) ซึ่งฝรั่งเศสใช้เรียกภาคเหนือทั้งหมดของเวียดนามในสมัยอาณานิคม

พระราชวังทังลอง ฮานอย ประเทศเวียดนาม
พระราชวังทังลอง ฮานอย ประเทศเวียดนาม
เมืองฮานอย เวียดนาม
ตัวเมืองฮานอย เวียดนาม
รถบัสนำเที่ยว เวียดนาม
รถบัสนำเที่ยว เวียดนาม
โรงแรมเมืองฮานอย เวียดนาม
ต้นส้มและดอกไม้วันปีใหม่เวียดนาม
   
เวียดนาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม
• ซาปา เมืองตากอากาศแห่งขุนเขา
• ทุ่งนาขั้นบันได ซาปา
• หมู่บ้านต่าฟาน
• เวียดนามภาคเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์
• หมู่บ้านต่าฟีน
• สวนพฤษศาสตร์ซาปา
• น้ำตกซิลเวอร์
• พระราชวังชนเผ่า เมืองบัคฮา
• ไทดำ เดียนเบียนฟู
• ดาลัด ปารีสตะวันออก
• ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
• พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
• พระราชวังทังลอง
• หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
• เวียดนามภาคกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
• พิพิธภัณฑ์จาม
• เวียดนามภาคใต้ โฮจิมินห์ซิตี้
• ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
• โบสถ์นอร์ทเธอดาม
• อุโมงค์หวิงห์ม็อก
• บานาน่า ฮิลล์
• ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์
• พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดบินถั่น
• สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com